Cipísek

Co děláme

Naše aktivity se snaží spojit dva hlavní cíle: prevenci sociálně patologických jevů u dětí a rozvoj schopnosti začlenit se do kolektivu vrstevníků a díky tomu do společnosti obecně. Z toho důvodu pracujeme s dětmi skupinově, nicméně od obdobných organizací se lišíme individuálním a specifickým přístupem ke každému klientovi. Máme relativně vysoký počet dobrovolníků. Na dvě až tři děti připadá jeden dospělý, který se jim může věnovat. Toto je jedno z hlavních kréd našeho přístupu.

Kapacita našeho projektu je 30 dětí a 20 dospělých. Aktivně a pravidelně se vídáme sice v menším počtu, ale přesto tvoříme pěkný a početný tým. Společný čas se snažíme naplnit různorodým spektrem aktivit, které rozvíjejí v dětech jejich silné stránky, znalosti, prožívání, jazykové a sportovní dovednosti, stejně jako paměť, pozornost nebo např. znalost přírody.

Náplň níže popsaných aktivit zajištují vybraní dobrovolníci, tj. převážně studenti vysokých škol nejrůznějších oborů a zaměření. Více o výběru dobrovolníků najdete v sekci Dobrovolníci.

A co děláme konkrétně?

Datum poslední změny / generováno:   03. 09. 2014 / 20. 10. 2018, 02:59:35
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster