Cipísek

Kdo jsme?

Jsme projekt Cipísek čili Cílený Integrující Přístup S Edukací a Kamarády, který tvoří skupina dobrovolníku ve věku 18 - 30 let. Zaměřujeme se na děti ve věku 7-16 let, které mají nejrůznější spektrum obtíží ve vrstevnickém kolektivu a ve vztahu k autoritám. Jsme tu pro to, abychom jim s těmito obtížemi pomohli. Ne všechny děti mají to štěstí, že mohou chodit do různých kroužků, mají spoustu kamarádů a jsou ve škole oblíbené. Jsou děti, které se cítí osaměle, děti, které byly obětí šikany, děti, které přestupují hranice a které zažily za svůj krátky život tak těžké věci, že se jim teď příliš dobře nedaří. Jsme proto projektem preventivním a podpůrným a snažíme se takovým dětem skrze individuální a odborný přístup usnadnit jejich životní cestu dříve, než se vydají špatným směrem.

Myšlenka takto koncipovaného projektu vzešla od dobrovolníků 5P v průběhu roku 2006. V té době bylo velmi náročné zvládat množství aktivit připravených pro dvojice 5P. Pořádali se tradičně besídky, výlety, tábory a menší skupinové akce po Brně. Aktivit bylo mnoho a zjistili jsme, že je třeba je nějak konkrétně zaměřit. Také se ukázalo, že ne všem dětem tyto společné akce vyhovují, že určité děti je preferují před schůzkami s jedním dobrovolníkem a jiné se jim naopak vyhýbají. A tak k 1. lednu 2007 vznikl samostatný projekt Cipísek. Jako takový má svá specifika: zaměřuje se na kolektiv dětí, poskytuje dětem jak prostor jednou týdně, tak vícedenní aktivity a rozvíjí nejen hodnoty a postoje dětí, ale také nejrůznější dovednosti a to zejména v oblasti sociálních vztahů.

Jsme hrdi, že stále zůstáváme neziskovou organizací a můžeme tak naše služby poskytovat bezplatně. Rodiče hradí pouze část nákladů na jednotlivé akce, pokud nějaké vzniknou. To, že jsme nevýdělečný projekt ovšem znamená, že naše činnost plně závisí na dobrovolné a bezplatné práci dobrovolníků. Bez nich by nebyl ani Cipísek ani možnost něco dětem nabídnout.

Cipísek je projektem s Brněnskou působností. Ve výjimečných případech jsou naši klienti z jihomoravského kraje, ale většinou je pro ně spolupráce na takovou dálku velmi náročná. Poskytujeme tedy služby z 90 % brněnským dětem. Na druhé straně většina našich dobrovolníků pochází z nejrůznějších koutů republiky a studují rozdílné obory. Díky tomu tvoří svojí různorodostí pro děti atraktivní skupinu, ve které se mohou naučit nejen sociálním dovednostem, ale okusí také všelijaké tábornické, výtvarné a sportovní aktivity.

A proč se jmenujeme Cipísek? Klademe tím důraz na naši cílovou skupinu, kterou jsou děti. Úmyslně jsme si za našeho patrona vybrali postavičku českou, protože chceme mimojiné budovat u dětí vztah k jejich zemi. No a v neposlední řadě je pro nás Cipísek symbolem přírody a spjatostí s ní a to je to hlavní, k čemu děti vedeme. Ne náhodou se naše tábory odehrávají v přírodě ve stanech s podsadou, daleko od měst a sídlišť. Krom symbolického významu se také jedná o zkratku několika našich charakteristik: Cílený Integrující PřÍstup S Edukací a Kamarády.

Datum poslední změny / generováno:   03. 09. 2014 / 20. 10. 2018, 01:56:36
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster