Dobrovolníci

Staňte se dobrovolníkem!

Nábory dobrovolníků probíhají v průběhu celého roku, školení nových dobrovolníků, které je nezbytné absolvovat, pak dvakrát do roka a to většinou v březnu-dubnu a listopadu-prosinci.

Co tedy musíte splňovat, jestliže se chcete stát našim dobrovolníkem:

Koho do projektu nechceme (pokud si můžete odpovědět ANO na některou z následujících odrážek, nebudete do projektu přijati):

Koho naopak hledáme a jaké vlastnosti s radostí uvítáme:

Na čem nám nezáleží:

Co na oplátku nabízíme dobrovolníkům my:

Jak se stát dobrovolníkem?

Datum poslední změny / generováno:   03. 04. 2013 / 20. 10. 2018, 02:02:33
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster