Pět P

Novinky

5P v roce 2012

06. února 2012, 13:45:52 - Pokorná Zuzana

Projekt je v jeho tradiční podobě (1 dobrovolník se schází s 1 dítětem) stále pozastaven. Využít ale můžete služeb projektu Cipísek, kde v letošním roce nabízíme možnost začlenění dětí do tzv. adaptačních skupinek. Tato skupinka se skládá z 2-3 dětí a 2 dobrovolníků a schází se 1x týdně. Dále nabízí projekt možnost kolektivních akcí (víkendových, celovíkendových a letních táborů) pro děti ze všech adaptačních skupinek.


O projektu

Pět P je individuální preventivní program pro děti od 6 do 15 let založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého dobrovolníka. Tento stěžejní program realizujeme ve spolupráci s Hestia-NDC Praha. Program je určen zejména dětem ze socio-kulturně nepodnětného prostředí, dětem hyperaktivním, dětem z neúplných rodin. Individuální zaměření však umožňuje do programu zařadit také třídní outsidery, děti s lehkou mentální retardací nebo děti se zdravotními handicapy. V Pět P nabízí vyškolený dobrovolník dítěti přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc. Dobrovolník se s dítětem schází pravidelně každý týden na dvě i více hodin po dobu nejméně jednoho roku. Schůzky jsou velmi individuální a vycházejí zejména z potřeb samotného dítěte. Některé děti si se svými dobrovolníky chodí povídat, jiní mají díky dobrovolníkům možnost vyrazit do míst, která jsou jim běžně nedostupná ( ZOO, divadlo, výlety ), další se zase učí novým dovednostem ( výtvarným, sportovním ... ). Dobrovolníci jsou vedeni koordinátorem, který se snaží také o intenzivnější zapojení rodičů do projektu. Dohled nad činností koordinátora a dobrovolníků má supervizor. Před vstupem do projektu dobrovolníci absolvují výběr a třídenní setkání, supervize pak probíhají pravidelně jedenkrát za měsíc. Dobrovolníkům je nabízena také supervize individuální.

          

Datum poslední změny / generováno:   06. 02.a 2012 / 21. 11. 2018, 14:32:21
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster