Pro současné klienty

Následující informace jsou určeny rodičům, jejichž dítě je zapojeno v projektu Cipísek.

Vážení rodiče, již nějakou dobu je vaše dítě v projektu Cipísek. Rádi bychom vám proto zde poskytli prostor, kde zodpovíme vaše dotazy, dozvíte se aktuální náležitosti apod. Pokud jste zde nenašli to, co jste hledali, neváhejte se na nás obrátit. Rádi doplníme chybějící informace.

Vedení

Jelikož se můžete dostat do kontaktu s více pracovníky z našich řad, rádi bychom vám představili ty nejdůležitější.

Mgr. Zuzana Pokorná působí v současné době jako předseda a dlouhodobě jako psycholog sdružení. Má nastarosti metodiku projektů, psychologické poradenství či vyšetření Vašeho dítěte a komunikaci s jinými organizacemi.

Ing. Petra Nováčková byla do konce roku 2011 koordinátorkou projektu Cipísek. V současné době se podílí na vedení organizace a má na starosti organizační záležitosti okolo jednotlivých akcí.

Petra Chvojková je od 1. 1. 2012 novým koordinátorem projektu Cipísek. Budete se proto s ní setkávat nejčastěji. Bude vás kontaktovat s aktuálním harmonogramem akcí, bude mít na starosti přihlášky na výlety a tábor a bude vám volat a psát v případě organizačních změn.

Obracet se můžete na kohokoliv z nás na uvedených telefonních číslech či emailech, které najdete ZDE.

Akce pro děti

Ideální při vstupu do projektu pro děti (dále jen klienty) je, mají-li pravidelně jednou týdně čas na naše schůzky. Do letošního roku probíhaly schůzky společně každý čtvrtek od 16 do 18 hod. v klubovně na Chlupové 1. Pravidelné čtvrteční schůzky se tento rok nekonají. Pro tento rok jsme změnili metodickou koncepci tak, aby více vyhovovala našim klientům. Proto tyto čtvrteční schůzky nahradily schůzky v užším kolektivu více zaměřené na individuální přístup a specifika jednotlivých dětí. Střídají se na nich dva stálí dobrovolníci a pravidelně dochází 2-3 děti (funguje tolik malých skupinek, kolik je klientů). Schůzky se konají zatím každý pátek od 16 do 18 hod. v kanceláři Inexu na Anenské 10. Někdy jdeme ven, někdy jsme uvnitř. Děti by neměly proto chodit ve školním oblečení. Věci na převlečení i přezůvky si mohou nechávat v kanceláři.

Co s sebou? Vždy šalinkartu či lístky. Před schůzkou vždy alespoň den dopředu zkontrolujte aktuality našich webových stránek.

Děti, které nemohou chodit pravidelně jednou týdně na schůzky, se k nám mohou přidat na jednodenních akcích, které se konají zhruba jednou za měsíc a jejichž náplň je různá (bruslení, divadlo, výstava, hra v přírodě). Termíny takových akcí jste obdrželi mailem, najdete je na webu. nebo na stránce Cipíska na Facebooku. Tyto výlety stojí rodiče většinou od 50 do 100 korun podle toho, kam se zrovna vydáme. Peníze jdou pouze na náklady jako.

Co s sebou? Vždy šalinkartu či lístky, svačinu a pití. Před schůzkou vždy alespoň den dopředu zkontrolujte aktuality našich webových stránek. Pokud budou děti potřebovat něco extra, najdete to ZDE.

Tábor probíhá vždy na začátku července. Aktuální informace k němu najdete začátkem února ZDE.

Smlouva

Podepisujete ji vždy na rok s psychologem projektu. Pokud vaše smlouva již vypršela a psycholog či koordinátor vás nekontaktoval, obraťte se na něj. Smlouvu lze prodloužit na další rok či ukončit, což závisí na vzájemné dohodě.

Koordinátor může smlouvu ukončit, pokud dítě nesplnilo předepsanou účast na akcích Cipíska (více jak 5 absencí na týdenních schůzkách a 0 přítomnost na víkendových akcích - jak jednodenních tak celovíkendových).

Rodič může smlouvu ukončit kdykoliv bez udání důvodu, ale s měsíční výpovědní lhůtou. Tím se zajišťuje ošetření pocitů a postojů ze strany dítěte, které by mělo být na ukončení spolupráce připraveno.

Dobrovolníci

Tým dobrovolníků je tvořen většinou studenty vysokých škol či vyšších odborných škol. Jejich výběr je velmi pečlivý a sestává se z několika kol, jejichž součástí jsou také psychologické testy a vstupní školení. Dobrovolníci jsou pod pravidelnou supervizí koordinátora a psychologa. Našim cílem je, aby tento tým byl dobře vybrán a našim klientům pomáhal. Na jeho bedrech totiž stojí realizace všech aktivit, čili samotných projektů a to nejen Cipíska.
Co dobrovolníci mohou dělat: mohou děti vzdělávat co do znalostí tak zručností a dovedností, mohou dětem nabídnout svůj žebříček hodnot, mohou dětem nabídnout zralý a zdravý kontakt.
Co dobrovolníci nemohou dělat: nemohou se vídat s klienty mimo rámec námi nabízených aktivit, nemohou děti vychovávat, nemohou děti obracet na víru, nemohou zasahovat do života dětí, nemohou zastupovat rodiče ani učitele.

Podrobnější ustanovení ohledně našich práv a povinností najdete ve svých smlouvách.
Pokud máte pocit, že některý z našich dobrovolníků vážně porušuje stanovená pravidla, neváhejte se obrátit na Zuzana Pokornou či Petru Nováčkovou. Je v našem zájmu tuto situaci co nejrychleji objasnit a v případě nějaké provinění na naší straně neprodleně napravit!

Datum poslední změny / generováno:   19. 09. 2014 / 20. 10. 2018, 03:09:31
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster